Här berättar vi om stort och smått som händer på vår förskola. Just nu arbetar vi med temat: Odla Fantasi För Framtiden.
Att utveckla kreativitet och fantasi så att helt nya tankar kan skapas är något av det mest grundläggande i ett arbete för en hållbar framtid!


torsdag 29 mars 2018

Förskolan och hemmet i samarbete för barns bästa!


Ett stort tack till Stephan Andersson, barn och elevombud i Norrköping, som var hos oss igår och föreläste om fostran, barns delaktighet mm. 

Alla ska känna sig trygga i förskolan och skolan - det är en förutsättning för att läras och utvecklas. Skolan och Förskolan har en skyldighet att se till att ingen blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Om det händer har man rätt att få hjälp.

Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du kontakta den som är ansvarig för verksamheten, till exempel rektor eller förskolechef.
Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till BeoN, Barn- och elevombudet i Norrköpings kommun:
Stephan Andersson
Telefon: 011-15 60 66

E-post: stephan.andersson@norrkoping.se

Barn och elevombudet finns också på facebook; https://sv-se.facebook.com/BeoNorrk/, eller sök på @BeoNorrk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar